ผู้ใช้งานขณะนี้ : 3
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 0050426
  วันที่เก็บข้อมูล : 30-10-2555
       
+ ประวัติความเป็นมา
+ วัตถุประสงค์
+ บทคัดย่อ
+ Abstract
+ คณะผู้วิจัย
   
+ ภาคเหนือ
+ ภาคกลาง
+ ภาคตะวันออก
+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันตก
+ ภาคใต้
   
 + จังหวัดสุพรรณบุรี
 + จังหวัดอยุธยา
 + จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 + จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
 + จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
 + จังหวัดหนองคาย
 
+ เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการท่องเที่ยว
+ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
+ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
+ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
+ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
+ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
+ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
+ สำนักประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
+ ที่เที่ยวไทย
   
 
 คู่มือนักท่องเที่ยว (สำหรับพิมพ์ ไฟล์ pdf)
กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา-หนองคาย ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี ระยอง-จันทบุรี สุพรรณบุรี เชียงใหม่-เชียงราย เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
 สัมภาษณ์พิเศษ
 
 แกลเลอรี่ภาพสวยๆ
วีดีโอเส้นทางท่องเที่ยว จำนวน 13 | ดูทั้งหมด
ท่องเที่ยวเส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ (1 วัน)
 
25 ก.ย. 2556
วีดีโอ | รายละเอียด
ท่องเที่ยวเส้นทางสุพรรณบุรี (1 วัน)
 
25 ก.ย. 2556
วีดีโอ | รายละเอียด
ท่องเที่ยวเส้นทางอยุธยา (1 วัน)
 
25 ก.ย. 2556
วีดีโอ | รายละเอียด
ท่องเที่ยวเส้นทางเชียงราย (2 วัน 1 คืน)
 
25 ก.ย. 2556
วีดีโอ | รายละเอียด
ท่องเที่ยวเส้นทางเชียงใหม่ (2 วัน 1 คืน)
 
25 ก.ย. 2556
วีดีโอ | รายละเอียด
ท่องเที่ยวเส้นทางประจวบคีรีขันธ์ (2 วัน 1 คืน)
 
25 ก.ย. 2556
วีดีโอ | รายละเอียด
ท่องเที่ยวเส้นทางเพชรบุรี (1 วัน)
 
25 ก.ย. 2556
วีดีโอ | รายละเอียด
ท่องเที่ยวเส้นทางจันทบุรี (1 วัน)
 
25 ก.ย. 2556
วีดีโอ | รายละเอียด
ท่องเที่ยวเส้นทางระยอง (1 วัน 1 คืน)
 
25 ก.ย. 2556
วีดีโอ | รายละเอียด
ท่องเที่ยวเส้นทางภูเก็ต (2 วัน 1 คืน)
 
25 ก.ย. 2556
วีดีโอ | รายละเอียด

ข่าวทั่วไป จำนวนข่าว 1 | ดูทั้งหมด
การเปิดตัวเว็บไซต์ gastonomicthai.org
 
17 พ.ย. 2555
อ่านต่อ ...
 
 
สนับสนุนโดย


Site Map

x
อาทิตย์ 26 ตุลาคม 2557